KPE/SIUZ Sebepojetí a identita učitele
Self-concept and Teacher’s Professional Identity

Předmět se věnuje praktickým aspektům práce učitele, zejména reflexi a zvládání problematických situací, se kterými se učitel setkává. Seminář se zaměřuje na pět základních oblastí: Učitel začíná; kázeň; práce se třídou; osobnost žáka; učitel jako člověk a profesionál.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (LS 2020).

  • Aktivní účast (max. 1 absence)
  • Písemná práce (sebediagnostická reflexe): Provedení vlastní psychologické diagnostiky prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz, se zajištěním minimálně 6 svých dalších posuzovatelů.
    Odevzdání seminární práce s tématikou reflexe vlastních osobnostních kvalit s ohledem na profesi učitele, zahrnující také interpretaci výsledků diagnostického úkolu.*
  • Termín odevzdání práce v elektronické verzi (na e-mail dkucera@pf.jcu.cz): do 20./27. dubna 2020 ( pro lichý/sudý týden). Pro snadnější identifikaci e-mailu prosím do předmětu zprávy napište SIUZ a Vaše jméno (např. „SIUZ Nováková J.“). Děkuji.

Pozn.: Aktualizováno 15. března 2020.

* Doporučený postup:
Projděte si všechny Vaše výsledky (celkem min. sedm rozdílných pohledů na Vaši osobnost, které jste získali z rozhraní PoznejSe.cz – tj. jedno Vaše vlastní sebeposouzení a šest posouzení od jiných lidí) a přemýšlejte o shodách a rozdílnostech, výrazných osobnostních charakteristikách a silných a slabých stránkách ve směru k Vaší budoucí učitelské profesi. Zvažte, jak se vidíte sami a jak Vás vidí lidé v různých oblastech Vašeho života. Tyto úvahy rozveďte v textu.
Dále uveďte, co vnímáte pro svoji profesi jako přínosné, žádoucí a co nikoliv. Co Vám pomůže fungovat jako učitel–profesionál a co Vám naopak bude Vaši roli ztěžovat? Jak myslíte, že budete zvládat náročné situace? Očekáváte, že budete osobnostně a profesně růst, případně jakou cestou? To jsou jedny z otázek, které by měl Váš text reflektovat.