Konzultační hodiny:

  • V LS 2019 neprobíhají konzultační hodiny podle pravidelného rozvrhu. Pro domluvu konzultace prosím využijte kontaktní e-mail: dkucera@pf.jcu.cz.
  • Konzultace probíhají, není-li uvedeno jinak, v kanceláři TL 204 budovy PF JU Dukelská / U Tří lvů.

Stránky garantovaných/vyučovaných předmětů:

Podrobný výpis předmětů naleznete na stránce v aplikaci IS/STAG.