Dalibor Kučera

Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Narodil se v Jihlavě, trvale pobývá v Praze a v Českých Budějovicích. Magisterský titul získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doktorský v oboru obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. v oboru psychologie.

Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod.


Výzkumné a profesní aktivity

V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S).

Je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, od roku 2018 předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020, od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2018 rovněž působí jako člen Etické komise Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.