Nová kniha o výzkumu CPACT

Prohlédněte si zdarma publikaci o výzkumu CPACT věnující se využití komputační lingvistické analýzy při studiu vztahů mezi osobností člověka a slovy, která používá. Kniha „Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu“ uvádí nejen východiska a výsledky tohoto výzkumu, ale přináší také perspektivy