Prohlédněte si zdarma publikaci o výzkumu CPACT věnující se využití komputační lingvistické analýzy při studiu vztahů mezi osobností člověka a slovy, která používá.

Kniha „Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu“ uvádí nejen východiska a výsledky tohoto výzkumu, ale přináší také perspektivy pro další bádání v oblasti studia mezilidské slovní komunikace.

Kučera, D., Havigerová, J. M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., & Franková, J. (2018). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (PDF, 3,5 MB)

Více informací o výzkumu naleznete v sekci Výzkum a na stránkách www.cpact.cz.

Nová kniha o výzkumu CPACT